W 吴茱萸汤

状态
不接受进一步回复。

菟丝子

闻名全坛
消息
18,272
反馈评分
30
想看王家祥、张庆军、刘平、毛振玉、林盛进、土枪等老师讲座?尽在四君中医—师说频道
名称: 吴茱萸汤

别名:吴茱萸汤

组成: 吴茱萸(汤洗,焙干,炒)半两,苍术(米泔浸一宿,切,焙)半两,鳖甲(去裙襕,醋炙)半两,防风(去叉)半两,人参半两,芎?半两,藿香叶半两,柴胡(去苗)半两,肉豆蔻(去壳)半两,甘草(炙)半两。

出处: 《圣济总录》卷三十六。

主治: 脾疟,寒热时作,肌瘦食减,肠泄腹痛。

用法用量: 每服3钱匕,水1盏,生姜2片,煎至7分,去滓,未发前温服。

制备方法: 上为粗末。
 

菟丝子

闻名全坛
消息
18,272
反馈评分
30
想看王家祥、张庆军、刘平、毛振玉、林盛进、土枪等老师讲座?尽在四君中医—师说频道
名称: 吴茱萸汤

别名:吴茱萸汤

组成: 吴茱萸(汤浸,焙炒)1两,白术2两,赤茯苓(去黑皮)2两,陈橘皮(汤浸,去白,焙)1两半,荜茇1两,厚朴(去粗皮,生姜汁炙)2两,槟榔(锉)2两半,人参1两半,大黄(锉,炒)2两。

出处: 《圣济总录》卷四十。

主治: 霍乱,呕吐酸水,气结心下。

用法用量: 每服5钱匕,水1盏半,加竹茹弹子大,生姜3片,煎至1盏,去滓温服。

制备方法: 上为粗末。
 

菟丝子

闻名全坛
消息
18,272
反馈评分
30

菟丝子

闻名全坛
消息
18,272
反馈评分
30

菟丝子

闻名全坛
消息
18,272
反馈评分
30
想看王家祥、张庆军、刘平、毛振玉、林盛进、土枪等老师讲座?尽在四君中医—师说频道
名称: 吴茱萸汤

别名:吴茱萸汤

组成: 吴茱萸(汤洗,焙干,炒)1升,生姜(切,炒)5两,桂(去粗皮)5两,大枣(去核,炒)10个,人参1两,牛膝(酒浸,切,焙)1两,芍药1两,甘草(炙,锉)半两,小麦1两半,牡丹皮1两半,半夏(汤洗7遍)2两半,桃仁(汤浸,去皮尖双仁,炒)20个。

出处: 《圣济总录》卷一五一。

主治: 妇人月水不调。或多或少,腹中冷痛。

用法用量: 每服3钱匕,水半盏,酒半盏,煎至7分,去滓温服,良久再服;如不饮酒,只以水煎。

制备方法: 上为粗末。
 

菟丝子

闻名全坛
消息
18,272
反馈评分
30
想看王家祥、张庆军、刘平、毛振玉、林盛进、土枪等老师讲座?尽在四君中医—师说频道
名称: 吴茱萸汤

别名:吴茱萸汤

组成: 吴茱萸(汤洗,焙干,炒)1两,大黄(锉,炒)1两,当归(切,炒)1两,甘草(炙)1两,干姜(炮)1两,熟干地黄(焙)1两,芎?1两,虻虫(去翅足,炒)1两,水蛭(糯米同炒米熟,去米)1两,细辛(去苗叶)半两,栀子仁6个,桃仁(去皮尖双仁,麸炒)2两,芍药1两半。

出处: 《圣济总录》卷一五一。

功效:通血止痛。

主治: 妇人月水不通,心腹(疒丂)痛欲死。

用法用量: 每服3钱匕,水1盏,煎至6分,去滓温服,有顷再服。

制备方法: 上为粗末。
 

菟丝子

闻名全坛
消息
18,272
反馈评分
30
想看王家祥、张庆军、刘平、毛振玉、林盛进、土枪等老师讲座?尽在四君中医—师说频道
名称: 吴茱萸汤

别名:吴茱萸汤

组成: 吴茱萸(汤洗,炒干)1两,白附子半两,天南星半两,柴胡(去苗)半两,鳖甲(去裙襕,醋炙)半两,前胡(去芦头)半两,细辛(去苗叶)半两,羌活(去芦头)半两,黄耆(锉)半两,干姜(炮)半两,枳壳(去瓤,麸炒)半两,陈橘皮(汤浸,去白,焙)半两,赤芍药半两,厚朴(去粗皮,生姜汁炙)半两,白檀半两,五味子半两,桔梗半两,苍术(米泔浸一宿,去皮)1两,莎草根1两,当归(切,焙)1两,芎?1两,麻黄(去根节,

出处: 《圣济总录》卷二十七。

主治: 伤寒阴毒。

用法用量: 每服3钱匕,水1盏,加生姜3片,同煎至7分,去滓温服,不拘时候。

制备方法: 上锉,入净锅内,慢火炒令黄,再为粗末。
 

菟丝子

闻名全坛
消息
18,272
反馈评分
30
想看王家祥、张庆军、刘平、毛振玉、林盛进、土枪等老师讲座?尽在四君中医—师说频道
名称: 吴茱萸汤

别名:吴茱萸汤

组成: 吴茱萸(汤浸,焙炒)2两,厚朴(去粗皮,生姜汁炙)2两,桂(去粗皮)2两,干姜(炮)2两,白术1两,陈橘皮(汤浸,去白,焙)1两,人参1两,蜀椒(去目并闭口者,炒出汗)半两。

出处: 《圣济总录》卷五十七。

主治: 阴盛生寒,腹满腹胀。

用法用量: 每服4钱匕,以水1盏半,入生姜3片,煎至7分,去滓温服,日3次。

制备方法: 上锉,如麻豆大。
 
状态
不接受进一步回复。
顶部 底部